0

Jūsų krepšelis tuščias.

Product was successfully added to your shopping cart.

Privatumo politika

1. Pagrindinės sąvokos

 1.1. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

 1.2. Duomenų valdytojas – Vetfarmas.lt

 1.3. Duomenų subjektas – klientas ar internetinės svetainės lankytojas, kurio asmens duomenis Duomenų valdytojas tvarko elektroninės prekybos, tiesioginės rinkodaros, užklausų administravimo, lojalumo programos administravimo tikslais.

 1.4. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas, siūlyti progines nuolaidas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

 1.5. Slapukas – tai mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno asmens, besilankančio Vetfarmas.lt, įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie Vetfarmas.lt ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas.

 1.6. Paskyra – tai prisijungimo prie Vetfarmas.lt sąskaita, kuri sukuriama aktyviais Pirkėjo veiksmais pagal nurodytą veiksmų seką Vetfarmas.lt svetainėje ir kurioje yra saugomi Pirkėjo asmeniniai duomenys bei užsakymų istorija. 

 

2. Bendrosios nuostatos

 2.1. Politikoje numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir tvarkymo nuostatos.

 2.2. Duomenų subjektas laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia Sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis.

 2.3. Su šia Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu www.vetfarmas.lt interneto svetainėje.

 

3. Asmens duomenų rinkimo, saugojimo ir naudojimo tvarka.

3.1. Pirkėjas, susipažinęs su šia Privatumo politika (t.y., Pirkėjas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas Vetfarmas.lt būtų tvarkomi veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais, pažymėjęs varnelę skiltį „Su Privatumo politika susipažinau ir sutinku, kad mano asmens duomenis Vetfarmas.lt tvarkytų Tiesioginės rinkodaros tikslais“) laikomas išreiškusiu sutikimą dėl jo Asmens duomenų (vardo, pavardės, elektroninio pašto adreso, telefono numerio, IP adreso) tvarkymo Vetfarmas.lt Tiesioginės rinkodaros tikslais.

3.2. Duomenų subjektas yra informuojamas, kad duotą sutikimą tvarkyti su juo susijusius asmens duomenis elektroninės prekybos tikslu gali bet kada atšaukti pateikdamas prašymą Duomenų valdytojui el. pašto adresu info@vetfarmas.lt iš to paties el. pašto adreso, kuris buvo nurodytas registruojant el. parduotuvės vartotojo paskyrą arba panaikindamas savo el. parduotuvės vartotojo paskyrą ir asmens duomenis.

3.3. Asmenys, norintys įsigyti prekių ir/ar paslaugų, ir/ar sukurti paskyrą Vetfarmas.lt, privalo pateikti šiuos duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, ir gyvenamosios vietos ir/arba prekės pristatymo vietos adresą. Pirkėjas laikomas atsakingu dėl pateiktų duomenų teisingumo.

3.4. Vetfarmas.lt informuoja Pirkėjus, kad pasikeitus Privatumo politikai, nauja jos redakcija bus patalpinta Vetfarmas.lt svetainėje, su kuria kiekvienas Pirkėjas galės susipažinti prisijungęs prie Vetfarmas.lt.

3.5. Duomenų subjektas yra informuojamas, kad šiam tikslui įgyvendinti yra pasitelkiami duomenų tvarkytojai – kurjerių paslaugas teikiančios įmonės: Venipak.

3.6. Šiuo tikslu asmens duomenys saugomi 2 (dvejus) kalendorinius metus nuo duomenų pateikimo dienos.

3.7. Vetfarmas.lt patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje Vetfarmas.lt teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose). Vetfarmas.lt taip pat patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Vetfarmas.lt veiklos analizės ir Tiesioginės rinkodaros  tikslais, jeigu tokį sutikimą Pirkėjas suteiks ir nepanaikins.

3.8. Vetfarmas.lt įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus esant Pirkėjo sutikimui, vykdant užsakymą per Vetfarmas.lt partnerius bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

3.9. Vetfarmas.lt vidiniai technologiniai sprendimai užtikrina, jog Pirkėjo pateikiami Asmens duomenys Vetfarmas.lt būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų, praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų, t. y., asmens duomenų apsaugos lygis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

3.10. Vetfarmas.lt įsipareigoja neatskleisti tvarkomų Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

3.11.1. jei yra Duomenų subjekto sutikimas asmens duomenų atskleidimui;

3.11.2. vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Duomenų tvarkytojams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;

3.11.3. teisėsaugos institucijoms pagal teisės aktų reikalavimus;

3.11.4. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

3.13. Vetfarmas.lt svetainėje slapukai (cookies) naudojami statistikos tikslais, vertinant svetainės lankomumą bei atskiro turinio populiarumą. Toks duomenų tvarkymas neleidžia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti svetainės lankytojo tapatybė.

3.14. Svetainės lankytojas galite ištrinti slapukus iš savo kompiuterio arba juos užblokuoti savo interneto naršyklėje, tačiau dalis svetainės funkcionalumo tokiu atveju gali neveikti, arba veikti nekorektiškai.

 

4. Baigiamosios nuostatos

 4.1. Ši Privatumo politika įsigalioja 2018 m. gegužės 25 d. Bet kokie Privatumo politikos pasikeitimai bus skelbiami ir viešai matomi Vetfarmas.lt.