Spausdinti produktą
Titulinis > Produktų katalogas > DOUVISTOME, 34 mg/ml, geriamoji suspensija galvijams, ožkoms ir avims 1000 ml

Antiparazitiniai preparatai

DOUVISTOME, 34 mg/ml, geriamoji suspensija galvijams, ožkoms ir avims 1000 ml

1 ml yra: veikliųjų medžiagų: oksiklozanido 34,00 mg, methyl parahidroksibenzoato 1,35 mg, propyl parahidroksibenzoato 0,15 mg, natrio metabisulfato 1,00 mg
picture
picture

Galvijams, ožkoms ir avims užsikrėtusioms:
fascioloze (Fasciola hepatica, Fasciola gigantica), paramfistomoze (Paramfistomuum spp.)
gydyti ir profilaktiškai. Kaspinuočių segmentų šalinimui iš organizmo.

SKU: 02-071 Statusas: Nenumatytas quest

DOUVISTOME, 34 mg/ml, geriamoji suspensija galvijams, ožkoms ir avims

 

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS
Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas:
Ceva Santé Animalem, 10 avenue de la Ballastière, 33500 Libourne, PRANCŪZIJA
Vaisto serijos gamintojas:
Ceva Santé Animale, 10 avenue de la Ballastière, 33500 Libourne, PRANCŪZIJA
2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS
DOUVISTOME, geriamojo suspensija galvijams, ožkoms ir avims
3. VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS
1 ml yra: veikliųjų medžiagų: oksiklozanido 34,00 mg, methyl parahidroksibenzoato 1,35 mg, propyl parahidroksibenzoato 0,15 mg, natrio metabisulfato 1,00 mg.
4. INDIKACIJA (-OS)
Galvijams, ožkoms ir avims užsikrėtusioms:
fascioloze (Fasciola hepatica, Fasciola gigantica), paramfistomoze (Paramfistomuum spp.)
gydyti ir profilaktiškai. Kaspinuočių segmentų šalinimui iš organizmo.
5. KONTRAINDIKACIJOS
Negalima naudoti, padidėjus jautrumui veikliajai medžiagai.
6. NEPALANKIOS REAKCIJOS
Nepalankios reakcijos dažniausiai pasireiškia: anoreksija, viduriavimu ir išsekimu.
Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.
7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS
Galvijai, ožkos ir avys.
8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI
Vaistą reikia sugirdyti.
Galvijams: 10 mg  oksiklozalino 1 kg  kūno svorio, t.y. 3 ml 10 kg kūno svorio per kartą. Maksimali dozė  - 3,5 g oksiklanazilo vienam gyvuliui t.y. nedaugiau kaip 100 ml vaisto vienam gyvuliui.
Ožkoms ir avims: 15 mg  oksiklozalino 1 kg  kūno svorio, t.y. 4,5 ml 10 kg kūno svorio per kartą. Maksimali dozė  - 0,68 g oksiklanazilo vienam gyvuliui t.y. nedaugiau kaip 20 ml vaisto vienam gyvuliui.
9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO
Prieš skiriant vaistą būtina nustatyti tikslų gyvūno svorį.
Būtina vengti, kad šio vaisto nepatektų  ant odos.
Naudojant veterinarinį vaistą, reikia dėvėti apsauginius drabužius ir mūvėti vandeniui atsparias pirštines.
Atsitiktinai prarijus šį vaistą, reikia nedelsiant kreiptis gydytoją.
10. IŠLAUKA
Skerdienai ir subproduktams – 4 parų, pienui – 0 parų.
11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI
Saugoti nuo vaikų.
Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.
Nenaudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės.
Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius pirminę pakuotę – 3 mėn.
12. SPECIALIEJI NURODYMAI
Nežinoma.
13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA
Nesunaudotas veterinarinis vaistaso  ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.
14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA
Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros (EMEA) tinklalapyje http://www.emea.europa.eu/.
15. KITA INFORMACIJA
Parduodama su veterinariniu receptu.
FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS
Farmakoterapinė grupė: antihelmintikai.
ATCvet kodas: QP52AG06.
Farmakodinaminės savybės
Oksiklozanidas kaip fasciolizidų veiklioji medžiaga pradėtas gaminti 1966 metais. Tai balti kristaliniai, nehigroskopiniai ir netirpūs vandenyje milteliai. Galvijams, avims ir ožkoms skiriama 34 mg oksoklozanidimo 1 ml vandeninės suspensijos.
Pagrindinės oksiklozanido indikacijos galvijams, avims ir ožkoms yra: fasciolozės, paramfistomozės gydymas ir profilaktika, bei kaspinuočių narelių šalinimas iš organizmo. Rekomenduojamos dozės galvijams: 10 - 15 mg oksiklozanido 1 kg kūno svorio, avims ir ožkoms: 15 mg oksiklozanido 1 kg kūno svorio. Pradinis salicilanilidų veikimas susijęs su oksidacinių fosforilizatų atpalaidavimu. Salicilinidai yra 1000 – 10000 kartų stipresni už dinitro-fenolą, kuris buvo anksčiau naudojamas oksidacinių fosforilizatų atpalaidavimui.
Farmakokinetinės savybės
Vaistą sugirdžius atrajotojams maksimali koncentracija kraujo plazmoje susidaro po 24 valandų, kas rodo greitą preparato absorbcija. Avių žarnyne dėl silpnesnio virkšinamumo preparato absorbcija yra lėtesnė. Oksaklozanido absorbcijos  mastas ir greitis nepriklauso nuo dozės. Oksaklozanido koncentracijos didėjimas kraujo plazmoje pastebimas skiriant 10 - 15 mg oksiklozanido 1 kg kūno svorio.
Oksaklozanidas ir  helagenizuoti salicilanidai stipriai jungiasi su kraujo plazma ir yra silpnai paskirstomas audiniuose. Nuo šio stipraus ryšio su kraujo plazma priklauso pusinės eliminacijos laikas.
Oksaklozanidas yra prastai įsisavinimas ir iš organizmo pašalinamas beveik nepakitęs. Gliukuronido dariniai dalyvauja žarnyno- kepenų cirkuliacijoje. Buvo nustatyta, kad  oksiklozanidas metabolizuojasi į glukuronidus. Antihelmintiškai veikiantys glukuronidai didelėmis koncentracijomis išskiriami su tulžimi suaugusių trematodų buvimo vietoje. Šios tulžies išskirimas yra labai svarbus fasciolicidams veikiantiems suaugusius parazitus tulžies kanaluose.
Pakuotės dydžiai: 1000 ml, 5000 ml.
Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.
Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, prašome susisiekti su registruotojo vietiniu atstovu.